Monday, October 19, 2009

Sverigedemokraternas yttre hot

Idag skriver Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson i Aftonbladet att muslimerna är det största yttre hotet mot Sverige:

Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.

Om Sverigedemokraterna kommer i maktställning efter valet 2010, vilken slags makt kan de då använda sig av för att vända trenden, som Jimmie Åkesson kallar det? Ja, skulle han känna behov av att spana på muslimer här i landet så kan han nog få in det under någon av nedanstående åtta punkter, tror ni inte det?

FRA har rätt att spana på följande:

1. yttre militära hot mot landet,

2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska intressen vid genomförandet av sådana insatser,

3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen,

4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,

6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet,

7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen, eller

8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik.

Jimmie Åkessons debattartikel sätter, kanske fortare än vi anade, fokus på att stater inte alltid strävar efter att behandla människor lika. Därför är det essentiellt för en demokrati att staten inte har tillgång till information som avslöjar tex politisk åskådning, etnicitet, sexuell läggning, religösa övertygelser och socialt nätverk. Precis den typ av data som kommer att överföras till staten i och med att kablarna kopplas in den 1 december.

---***---

Jag tror att en viktig anledning till att det finns människor som röstar på Sverigedemokraterna är att de känner sig marginaliserade och orättvist behandlade. Det kan verka som en bra ide att stampa på någon annan för att själv komma upp ett pinnhål. Men det är en illusion och kommer bara att göra oss alla olyckliga, genom det dåliga samvete vi människor ändå känner när vi gör en annan människa illa.

Vad är lösningen då? Mitt recept är att vi alla börjar använda de medel som står till buds för att göra oss hörda, tex börja blogga. Jojo, skratta ni, men jag är säker. När allmänheten fick möjlighet att läsa dagstidningar förändrades världen och det finns ingen anledning att tro att revolutionen som består i att vi alla kan sprida våra egna ord om politik och samhälle kommer att bli mindre. Samhället kommer att förändras och vi själva också efter en tids skrivande. Formell utbildning, titlar och rätt kretsar blir mindre värt, dina argument och dina personliga egenskaper blir mer värda. På det viset motverkas den marginalisering många upplever idag. Och Sverigedemokraterna kan hälsa hem! Tillsammans med betongpartierna Socialdemokraterna och Moderaterna. Småpartierna finns kvar i den mån de kan anpassa sig, men hittills har de inte visat någon större talang, med undantag för piratpartiet och kanske miljöpartiet.

Så tack Jimmie Åkesson. Jag har ju tänkt börja blogga länge nu, men det var din artikel i Aftonbladet som fick bägaren att rinna över.

Läs också Klamberg om Jimmie Åkessons debattartikel.